Νέα

Επιδοτήσεις για επενδύσεις σε ζώνες ΟΠΑΑΧ

Άξονας 3: "Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας"

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Στις 15 Ιουλίου 2010 ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση για Πράσινες υποδομές & Πράσινη επιχείρηση

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων "Πράσινες υποδομές" και "Πράσινη επιχείρηση" είναι η 27 Ιουλίου 2010.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Την 1η Οκτωβρίου 2009 ανακοινώθηκαν παρατάσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται μέσω τραπεζών

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)

Ανακοινώθηκε στις 2 Ιουλίου 2009 το πρόγραμμα και βρισκόμαστε σε φάση προετοιμασίας των προτάσεων
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα την 18η Δεκεμβρίου 2009

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Επιδοτούμενο πρόγραμμα e-security

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές νέων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα και η προετοιμασία των εντύπων υποβολής. Χρόνος έναρξης υποβολής προτάσεων έχει προσδιοριστεί η 7 Μαϊου 2009 

Φορέας Υλοποίησης: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Υπο σχεδιασμό μεγάλο πακέτο επιδοτήσεων

Σε φάση σχεδιασμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιδοτούμενο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων και θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Μέχρι 31/12/2009 ενεργός ο Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος: Είναι ενεργός ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 στον οποίο εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων στον πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τομέα και στον τομέα του τουρισμού.
Ο Αναπτυξιακός Νόμος θα είναι ενεργός μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):