Νέα

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Προκυρήχθηκε το πρόγραμμα με καταληκτική ημερομηνία την 24 Μαίου 2011.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση προθεσμίας υποβολής για το πρόγραμμα digi-retail

Ανακοινώθηκε παράταση υποβολής για το επιδοτούμενο πρόγραμμα digi-retail - Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση προθεσμίας υποβολής για το digi-content

Ανακοινώθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τη δράση digi-content

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Πράσινος Τουρισμός

Ανοικτό για υποβολές το πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός που αφορά επιχερήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Νέα προγράμματα επιδότησης "digi-retail" & "digi-content"

Στις 19 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν οι δράσεις "digi-retail" & "digi-content" συνολικού προϋπολογισμού 120εκ ευρώ.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση για το πρόγραμμα "Eνίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013"

09 Οκτωβρίου 2014: Αναμένεται παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενταγμένων έργων του προγράμματος Eνίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Προδημοσίευση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Ειδικό καθεστώς επιχειρηματικότητας των Νέων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, με περίοδο υποβολής από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Νέα Παράταση για το "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες"

Η υποβολή προτάσεων στο Επιδοτούμενο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες" παρατάθηκε εκ νέου.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Ολοκλήρωση υποβολής για προγράμματα "Πράσινη Επιχείρηση" & "Πράσινος Τουρισμός"

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα Πράσινη Επιχείρηση 2010 & Πράσινος Τουρισμός 2010 στις 23/07/2010.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):