Νέα

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε από 17 Απριλίου 2013.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Ενίσχυση ΜΜΕ μέσω ΕΣΠΑ

Από 14 Ιανουαρίου 2013 είναι ανοικτό το πρόγραμμα

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2011 προκηρύχθηκε η δράση.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση - Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους

1. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (Δράση 1)
2. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α (Δράση 2)
Περίοδος υποβολής 15 Νοεμβρίου 2011 έως 17 Φεβρουαρίου 2012.
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΜΕΤΡΟ 123Α - Αύξηση αξίας γεωργικών προίόντων

Παράταση της πρόσκλησης για τη δράση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 23η Ιανουαρίου 2012.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Αλλαγή οδηγού - "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοίνωσε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Φεβρουαρίου

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Νέα Παράταση προθεσμίας υποβολής

Δόθηκε νέα παράταση υποβολής προτάσεων. Νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η  1 Νοεμβρίου 2011

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση υποβολών στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε παράταση για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση για το πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός

Ανακοινώθηκε παράταση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):