Νέα

Παράταση στο πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013"

Στις 24 Απριλίου 2015 ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Πρόσκληση για 90 χρηματοδοτούμενα έργα ανοιχτών τεχνολογιών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του ανοιχτού λογισμικού ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών (με αντικείμενο λογισμικό,υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο).

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Άνοιγμα πρόσκλησης του FrontierCities

20/11/14 - Προκηρύχθηκε η πρόσκληση του προγράμματος FrontierCities ποα αφορά επιδότηση έως 150.000€ (με ποσοστό 100%) για ανάπτυξη WEB-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Προδημοσίευση δύο (2) Δράσεων για την ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανέργων

11/12/14 - Προδημοσίευση δύο (2) Δράσεων για την ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανέργων από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Αναδιάρθρωση Παθητικού (Υποχρεώσεων)

Με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση των «κόκκινων δανείων», τη ρύθμιση των οφειλών στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά κυρίως το διαμορφωμένο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρησή σας να αναδιαρθρώσει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεών της. (Π.χ. Τραπεζικών δανείων)

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Προδημοσίευση τεσσάρων (4) Δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

19/11/2014 - Προδημοσίευση τεσσάρων (4) Δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Παράταση στο πρόγραμμα "Eνίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013"

Στις 09 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των οριστικά ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα "Eνίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013".

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία

Στις 18 Ιουλίου 2014 εκδόθηκε συμπληρωματική δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραµµα προώθησης στην απσχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, µε το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηµατικότητα νέων µε έµφαση στην καινοτοµία»

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Υποπρόγραμμα "Δράση για το κλίμα"

Στις 18 Ιουνίου 2014 δημοσιεύτηκε η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδότησης έργων δράσης για το κλίμα. Το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του προγράμματος LIFE θα διαθέσει 44,26 εκατ. ευρώ το 2014 για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II) - Προδημοσίευση

Προδημοσιεύτηκε η δράση που αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) για την Εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):