Νέα

NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Σήμερα 20 Ιανουαρίου 2017 ανακοινώθηκε νέα δεκαήμερη παράταση αιτήσεων υπαγωγής

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο.  

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 108612 και 108621 υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την ενίσχυση γεωργικών δραστηριοτήτων μέσω του Νόμου 4399/2016.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις οποίες ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και υπεγράφησαν από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Στις 9/8 προδημοσιεύτηκε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ερευνητικού κυρίως χαρακτήρα από ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν τις προκηρύξεις των προγραμμάτων της 11ης Φεβρουαρίου συντελέσθηκαν σημαντικές μεταβολές που χρήζουν ειδικής επισήμανσης.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής το διάστημα μεταξύ 07/04/2016 και 08/07/2016 (κατόπιν δευτερης παρατάσεως 5/6).

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής το διάστημα μεταξύ 29/03/2016 και 04/07/2016 (κατόπιν δεύτερης παρατάσεως). 

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής το διάστημα μεταξύ 17/03/2016 και 24/05/2016 (κατόπιν παρατάσεως).  

ΕΚΛΕΙΣΕ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής το διάστημα μεταξύ 08/03/2016 και 10/05/2016 (κατόπιν παρατάσεως).  

ΕΚΛΕΙΣΕ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):