Κατάσταση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Αγαπητοί φίλοι, παρακάτω παρατίθενται τα ανοικτά / ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων στις 16 ΙΟΥΝ 2017.
 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Β' κύκλος με περιόδους υποβολής

  • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 - Λήξη 09.08.2017
  • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 - Λήξη 11.10.2017
  • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Πρόσκληση για το πρόγραμμα "Δράση 4.2.1.: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" με περίοδο υποβολής από 16/05/2017 - 18/08/2017.

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Προδημοσίευση «Σχεδίων Βελτίωσης» (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ολοκληρώθηκαν οι υποβολές στα (4) καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου με ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στις 19 Οκτ 2016 και συγκεκριμένα: 

Προκηρύξεις ΓΓΕΤ που αφορούν Διμερή ή / και Πολυμερή Ε&Τ Συνεργασίας

  • Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας (περίοδος υποβολών: 15 Δεκ 2016 – 03 Μαρ 2017 κατόπιν παρατάσεως) - ΕΚΛΕΙΣΕ
  • Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας (περίοδος υποβολών: 21 Δεκ 2016 – 07 Απρ 2017 κατόπιν παρατάσεως) - ΕΚΛΕΙΣΕ
  • Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ (περίοδος υποβολών: 16 Ιαν 2017 – 16 Απρ 2017) - ΕΚΛΕΙΣΕ

Περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες δράσεις θα βρείτε εδώ.

Πρόσκληση για το πρόγραμμα "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" με περίοδο υποβολής από 23/03/2017 - 15/06/2017 (Κατόπιν 2ης παράτασης). - έκλεισε και αναμένεται Β' κύκλος το 2018

Περιφερειακά προγράμματα

  • Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020». 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ

"Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής 07/04/2016 - 08/07/2016 (κατόπιν δεύτερης παρατάσεως) - έκλεισε και αναμένεται Β' κύκλος σύντομα 

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής 17/03/2016 - 24/05/2016 (κατόπιν παρατάσεως) - έκλεισε και αναμένεται Β' κύκλος σύντομα