Έρευνα Αγοράς

Η έρευνα αγοράς αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο επαφής και ανατροφοδότησης των επιχειρήσεων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες με τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται.
Πολλοί επιχειρηματίες αναρωτιούνται αν μπορεί να ανεχτεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησής τους το κόστος μίας έρευνας αγοράς. Η απάντηση είναι εξίσου απλή με την ερώτηση, η επιχείρηση δεν μπορεί να «αντέξει» το κόστος της μη χρησιμοποίησης αυτού του εργαλείου. Είτε ξεκινά μία επιχείρηση τη δραστηριοποίησής της, είτε μία εν ενεργεία επιχείρηση ετοιμάζεται νε εισάγει στην αγορά ένα νέο προϊόν είναι υποχρεωμένη να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αφουγκραστεί τους δυνητικούς πελάτες της, να πληροφορηθεί την ικανότητα των προμηθευτών της να τη στηρίξουν στους επιθυμητούς χρόνους και ποσότητες και να διαπιστώσει τη δυναμική των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
Οι έρευνες αγοράς αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό οδηγό για τη διερεύνηση της αγοράς που επρόκειτο να δραστηριοποιηθεί μία επιχείρηση. Ανάλογα με το είδος και το πλήθος της επιδιωκόμενης πληροφόρησης, χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές εκπόνησης των ερευνών και διαφορετικά εξειδικευμένα επιστημονικά εργαλεία. Τα συνηθέστερα είδη ερευνών που εκπονούνται για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:
   Έρευνες marketing
   Έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς
   Έρευνες ικανοποίησης πελατών
   Έρευνες περί υποδοχής προϊόντων και προώθησης
   Έρευνες δυνατοτήτων ανάπτυξης αγορών
Μέσω αυτών των πολύτιμου εργαλείων ο επιχειρηματίας μπορεί να αξιολογήσει την παρούσα θέση της επιχείρησής του μέσα στην αγορά, καθώς και την εικόνα των προϊόντων που προσφέρει. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσει τις πιθανότητες επιτυχίας εναλλακτικών στρατηγικών και συνεπώς να επιλέξει την κατάλληλη για τους στόχους που έχει θέσει.
Φυσικά δεν είναι δεσμευτικό ο επιχειρηματίας να προβεί σε μία δαπανηρή έρευνα αγοράς μεγάλης εμβέλειας, γιατί θα λάβει μεν ασφαλή συμπεράσματα, πιθανόν όμως το εύρος της έρευνας θα ξεπερνά τις πραγματικές ανάγκες πληροφόρησης. Για παράδειγμα κάθε επιχειρηματίας μπορεί αρχικά να απευθυνθεί στο επιμελητήριο που υπάγεται (εμπορικό, βιοτεχνικό κ.α.) από όπου μπορεί να λάβει στατιστικά στοιχεία ή ακόμα και κάποια έρευνα που τυχόν έχει εκπονηθεί και αφορά το αντικείμενο δραστηριοποίησής του. Αν δεν καλυφθεί από αυτού του είδους την πληροφόρηση, θεωρείται επιβεβλημένη η επικοινωνία με εξειδικευμένα άτομα στο αντικείμενο της έρευνας, τα οποία είναι σε θέση να καθορίσουν την έκταση της έρευνας αγοράς ανάλογα με το επιδιωκόμενο επίπεδο πληροφόρησης.