Μη ενεργά προγράμματα επιδότησης

Κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση ενημερωτικού υλικού προγραμμάτων, για τα οποία η υποβολή προτάσεων έχει λήξει, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κατανόησης στόχων και προϋποθέσεων ένταξης για ανάλογα προγράμματα που θα δημοσιευτούν στο προσεχές μέλλον