Συνεργάτες

 
Ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών που χρειάζεται συστηματικά, ή κατά περίπτωση μια εταιρεία βρίσκεται έτοιμο να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη. Τα στελέχη μας, αφού μελετήσουν την υπόθεσή σας, μπορούν να σας συστήσουν εντελώς δωρεάν τον ενδεδειγμένο συνεργάτη μας. Τα βασικά αντικείμενα που καλύπτουν οι συνεργάτες μας είναι:
 
Α. Υπηρεσίες
 
   Νομικές υπηρεσίες
   Φοροτεχνικές – λογιστικές υπηρεσίες
   Υπηρεσίες Πολιτικών Μηχανικών
   Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγων / Μηχανολόγων Μηχανικών
   Υπηρεσίες Τοπογράφων Μηχανικών
 
 
Β. Κατασκευές
 
   Εργολάβοι
   Διακοσμητές
   Υδραυλικοί
   Ηλεκτρολόγοι
 
 
Γ. Προμήθειες
 
   Λογισμικού
   Εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης
   Εξοπλισμού Γραφείου
   Εξοπλισμού Ξενοδοχείου