Πελάτες

Το πελατολόγιό μας αποτελείται από ένα σύνολο επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού κυρίως τομέα. 

 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται γνωστοί πελάτες:
 
 • Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
 • Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
 • Φροντιστήριο «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ»
 • Φροντιστήριο «Σ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ»
 • Ιδιωτικό Ιατρείο Γενετικής & Γονιμότητας Embryo Lab AE
 • Διάθλαση Οφθαλμολογική Ιατρική ΑΕ
 • Ξενοδοχείο «ΠΑΡΚ» στη Θεσσαλονίκη
 • Ξενοδοχείο «ΤΑ ΠΕΥΚΑ» στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
 • Ξενοδοχείο «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» στη Χαλκιδική
 • Palmos Analysis – Εταιρεία Δημοσκοπήσεων
 • Υδροηλεκτρική Κάτω Ολύμπου
 • Βιομηχανία κρεάτων «ΖΕΛΙΑΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ»
 • ΠΕΡΒΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ - Βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων
 • Ε-ΝΥΓΜΑ ΕΠΕ
 • «Datascouting» Βολογιαννίδης Αβράμης & Σια ΟΕ – Εταιρεία πληροφορικής
 • Επεξεργασία Γούνας «Μπζιώτης - Ντέρος», Καστοριά
 • ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΕΒΕ, Καστοριά
 • Ηλιακή Χέρσου ΑΕ
 • Κλίμακον ΕΠΕ
 • «DAF» Μουλάς Κωνσταντίνος
 • AK Δυναμική ΑΕ - ΑΠΕ
 • Μύλοι Σιουρή ΑΕ - Λάρισα
 • Ιωάννου Κωνσταντίνος – Μηχανικός, Σέρρες
 • Στασινός ΑΕ – Εμπορία αγροτικών προϊόντων, Σέρρες