Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με τρεις περιόδους υποβολής εντός του 2017.
 
 
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
 
  • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 - Λήξη 09.08.2017
  • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 - Λήξη 11.10.2017
  • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

 

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος, καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):