ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" (ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 & 4.1.3)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η προδημοσίευση που αφορά στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

 

Αναλυτικά πρόκειται για τις δράσεις:

Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» 

Η πλήρης προδημοσίευση του υπουργείου.

 

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):