2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Ανακοινώθηκε η 2η Τροποποίηση και Παράταση έως τις 15/6/2017 και ώρα 16:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Περισσότερα στοιχεία για τημ πρόσκληση θα βρείτε εδώ.

 

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):