1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1.: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκε η πρώτη πρόσκληση της δράσης 4.2.1 που αφορά τη Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωνργικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων δημοσίευσε

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν). 

Περισσότερα στοιχεία για την πρόσκληση θα βρείτε εδώ.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):