ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ολοκληρώνεται η διαβούλευση του νομοσχεδίου που αναμένεται να είναι η τελευταία νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων.
 
Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφισθεί σύντομα στη βουλή χωρίς πολύ σημαντικές μεταβολές και επί της ουσίας θα διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών εξωδικαστικά.
 
Τα βασικά σημεία για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι:
  • Η κατάρτιση πλάνου ρύθμισης υποχρεώσεων που να μπορεί να εξυπηρετήσει η επιχείρηση και να αποδεχτούν οι πιστωτές
  • Η υποβολή πλήρους αίτησης – πρότασης ρύθμισης οφειλών στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα  που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Η παρακολούθηση της διαδικασίας και η διασφάλιση της συμφωνίας των βασικών πιστωτών (τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικοί οργανισμοί, προμηθευτές)
Σύντομη περιγραφή του Νομοσχεδίου θα βρείτε εδώ.
 
Η εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που επιθυμούν πραγματικά να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. 
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):