ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ

Εκδόθηκε η απόφαση του Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Με την απόφαση προσδιορίζεται η 28 Απριλίου 2017 ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των διΚαιολογητικών ένταξης.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):