ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σήμερα, 31/01/2017 αναρτήθηκε πίνακας με τα αποτελέσματα της δράσης.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι δυνητικά εντασσόμενοι θα κληθούν τις επόμενες ημέρες να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης.

ΣυνημμένοΜέγεθος
20170130_neofyhs_telika.xlsx357.08 KB
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):