Η εταιρία

 

1. Προφίλ

Η εταιρεία «ΑΚΜΩΝ ΕΠΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» ιδρύθηκε το 1999 με όραμα την παροχή ολοκληρωμένηκαι ουσιαστικής υποστήριξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς της χώρας. Φιλοσοφία μας είναι, μέσω της διαρκούς εξέλιξης και ενδυνάμωσης της εταιρείας μας, να είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοένα πληρέστερες υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία για το λήπτη τους.

Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και τον αυξημένο ανταγωνισμό που παρατηρείται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας καθιστούν πολύπλοκο το περιβάλλον δραστηριοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 2. Στελέχη

Η εταιρεία απασχολεί επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη με σπουδές που καλύπτουν τα αντικείμενα των Οικονομικών Επιστημών, της Πληροφορικής και της Χημικής Μηχανικής με εξειδίκευση στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων.     

Τα στελέχη μας διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν κάθε εταιρεία. Ταυτόχρονα συμβάλλουν με ουσιαστικές οδηγίες και παρεμβάσεις στην ομαλή ανάπτυξη των εταιρειών περιορίζοντας τους επαπειλούμενους κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες.

 

3. Διεύθυνση

Η εταιρεία μας είναι εγκατεστημένη στο Νομό Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο Κτίριο Γραφείων
PHILIPPOS BUSINESS CENTER, Αγ. Αναστασίας & Λαέρτη στο Δήμο Θέρμης ΤΚ 57010.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-222561 και fax: 2310-222529

 

4. Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Θεματικών Συμβούλων του ΕΟΜΜΕΧ για την πιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες.

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΜΑΡΚΕΤING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ