Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα με τρεις περιόδους υποβολής εντός του 2017.
 
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ "ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" (ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 & 4.1.3)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η προδημοσίευση που αφορά στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

 
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1.: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκε η πρώτη πρόσκληση της δράσης 4.2.1 που αφορά τη Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωνργικών προϊόντων.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης, ανά Περιφέρεια, των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης, για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

Κατάσταση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Αγαπητοί φίλοι, παρακάτω παρατίθενται τα ανοικτά / ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων στις 16 ΙΟΥΝ 2017.
 
Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):

axc.gr

Για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία απαιτείται η λήψη εξειδικευμένης πληροφόρησης και υποστήριξης, προσαρμοσμένης στα  ακριβή χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται.

Βασικότερη μέριμνα μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στο axc.gr θα βρείτε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την επίτευξη των επαγγελματικών ή επιχειρηματικών σας στόχων, ενώ παράλληλα οι συνεργάτες μας είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την ικανοποίηση οποιασδήποτε ανάγκης άπτεται του αντικείμενου μας.